Managen van organisatieveranderingen

Naast projectmanagement is PM Vision gespecialiseerd in:

  • Het managen van organisatieveranderingen;
  • Het managen van crisissituaties;
  • Het tijdelijk vervangen van lijnmanagers.

Voor deze interimmanagement taken beschikt PM Vision over managers die hier de benodigde persoonlijke vaardigheden voor bezitten. In deze situaties komt het met name aan op het juist inzetten en gebruiken van de persoonlijke vaardigheden en kernkwaliteiten van de medewerkers in de organisatie.

Externe expertise voor interne problemen

Als de strategie van een organisatie wijzigt, kan het verstandig zijn het zittende management tijdelijk aan te vullen. Bedoeld om cultuurveranderingen of reorganisaties tot stand te brengen. Ook als het zittend management de kwaliteiten bezit om de veranderingen te realiseren, is het vaak verstandig een externe manager met een frisse, onafhankelijke en objectieve blik in te zetten. Zeker bij crisissituaties is het raadzaam een externe manager als katalysator te laten fungeren. Door de ruime ervaring in met name dit soort managementactiviteiten, kan PM Vision u hierbij van dienst zijn.

Een betere balans

In elke organisatie is er een, overigens gezond, spanningsveld tussen de elementen techniek, organisatie en de medewerker. De managers van PM Vision zijn in een veranderende omgeving in staat het evenwicht tussen deze elementen te bewaken en te herstellen.