PM Vision: Visie op Vooruitgang

PM Vision is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in project- en interimmanagement. Tevens adviseert PM Vision opdrachtgevers op diverse managementgebieden. PM Vision streeft naar een continue verhoging van niveau en kwaliteit van de aangeboden diensten.

PM Vision hanteert de visie dat projectmanagement een 'vak op zich' is. Projectmanagement is dus geen onderdeel van inhoudelijke expertise op diverse vakgebieden. Een IT consultant is b.v. niet per definitie geschikt om een IT project te managen. Hiervoor is een manager nodig en geen inhoudelijk expert. Deze visie op projectmanagement is dermate cruciaal dat dit gegeven terugkeert in de naam van de onderneming: PM Vision: projectmanagement met een visie.

 

Nadruk op managementkwaliteiten

PM Vision legt de nadruk op de ontwikkeling van managementkwaliteiten en niet op de ontwikkeling van inhoudelijke expertise op een bepaald vakgebied. Dus levert PM Vision all-round" managers. Op basis van persoonlijke vaardigheden zijn zij in staat om elk 'haalbaar' project tot een goed einde te brengen. PM Vision ziet een project als haalbaar als de opdracht voldoet aan de 'SMART'-formule (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, ReŽel en Tijd).

 

Cruciale betrokkenheid

PM Vision hanteert een tweede aanvullende eis bij de acceptatie van opdrachten:

de manager van PM Vision moet zich persoonlijk kunnen verbinden met de opdracht. De aanleiding tot het project moet de manager van PM Vision dusdanig aanspreken dat hij of zij zich persoonlijk betrokken voelt en eigenaar wil zijn van het probleem. Zonder deze betrokkenheid is een projectmanager, in de visie van PM Vision, niet in staat een project tot een geslaagd einde te brengen. Als de manager van PM Vision niet in staat is zich te verbinden met de opdracht staat PM Vision de opdracht af.

 

De kern: de vier V’s

De manager van PM Vision zal een project en/of afdeling sturen op de volgende aspecten: communicatie, organisatie, tijd, geld en informatie. Hierbij hecht de manager van PM Vision grote waarde aan de vier V's (Visie, Vaart, Vrolijkheid en Verbondenheid). De aandacht voor deze aspecten, gecombineerd met een diepgaand inzicht in mens en organisatie,  maakt dat PM Vision is gespecialiseerd in het realiseren van projecten waar anderen daar niet in geslaagd zijn. PM Vision wordt dan ook vaak ingeschakeld voor 'probleemprojecten' of crisismanagement.