Verre van perfecte projecten

Bij projectmanagement wordt veelal de nadruk gelegd op de zogenaamde harde aspecten zoals: planning, fasering, control, en dergelijke. Echter, ondanks de nadruk op deze aspecten wordt er zelden een project goed (binnen de gestelde randvoorwaarden) opgeleverd. Volgens Standish Group International was van de in 1996 uitgevoerde IT-projecten slechts 16% succesvol, werd 31% stopgezet en overschreed 53% deadline en/of budget.

Bekende factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • Onduidelijkheid over hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
  • Onvolledig projectplan.
  • Gebrekkige definitie van het gewenste projectresultaat.
  • Onvoldoende aandacht voor het vastleggen van het projectbereik.
  • Gebrek aan co÷rdinatie van resources en activiteiten.
  • Slechte planning van resources en activiteiten.
  • Slechte prognose van tijdsduur en kosten.
  • Gebrek aan controle met betrekking tot de voortgang, waardoor er te weinig inzicht is in de voortgang.

Nadruk op “zachte aspecten” loont

PM Vision besteedt de nodige aandacht aan de zogenaamde "zachte aspecten". Dit zijn persoonlijke vaardigheden als motivatie, communicatie, leiderschapsstijlen, kernkwaliteiten,  inspiratie, persoonlijke groei, slag- en beslisvaardigheid, omgaan met weerstanden, conflicten en tegenslagen. Door de focus op deze “zachte aspecten”, naast de aandacht voor de “harde aspecten” en het correct managen van de risico's, zijn de projectmanagers van PM Vision meestal wel in staat een project succesvol af te ronden.

Grondige selectie managers

PM Vision selecteert haar managers op basis van hun persoonlijke vaardigheden en verbetert deze vaardigheden continu. De projectmanagers van PM Vision hebben hun sporen verdiend bij een groot aantal zeer complexe projecten bij diverse opdrachtgevers en kennen dan ook de klappen van de zweep.

Visie op methodieken / Prince2

Alhoewel de projectmanagers van PM Vision op de hoogte zijn en blijven van de meeste methodieken voor projectmanagement, zoals bijvoorbeeld Prince2, PROBAAT, SDM, Projectmatig creŰren en RAD, is PM Vision van mening dat deze methodieken slechts een gereedschap zijn om de projectmanager te ondersteunen. Kennis van een methodiek maakt nog geen goede projectmanager, maar ondersteunt een goede projectmanager.

Uiteraard zijn de PM Vision projectmanagers volledig (practitionar) Prince2 gecertificeerd.